A A A
SmodBIP

Przedmiot działalności PSSE w Gostyniu

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gostyniu zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z zakresu zdrowia publicznego. Są nimi:

  1. zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
  2. ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;
  3. kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gostyniu:

  1. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, w tym opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
  2. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
  3. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne;
  4. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności oświatowo- zdrowotnej na rzecz promocji zdrowia;
  5. wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
  6. wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.


Opublikował: Michał Krystkowiak
Publikacja dnia: 27.10.2011
Podpisał: Michał Krystkowiak
Dokument z dnia: 27.10.2011
Dokument oglądany razy: 2 380