A A A
SmodBIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

http://epuap.gov.pl

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:25 - 15:00) do Sekretariatu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu mieszczącego się w pokoju nr 6 przy ul. Wrocłwskiej 8 w Gostyniu na następujących nośnikach danych:

a. Dyskietka 1,44 MB

b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

c. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

4. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

5. Akceptowalne formaty załączników to:

§ DOC, RTF

§ XLS

§ CSV

§ TXT

§ GIF, TIF, BMP, JPG

§ PDF

§ ZIP

6. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

7. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.Opublikował: Michał Krystkowiak
Publikacja dnia: 30.11.2011
Podpisał: Krystkowiak Michał
Dokument z dnia: 30.11.2011
Dokument oglądany razy: 1 932