A A A
SmodBIP

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Bartkowiak

Inspektor Ochrony Danych
Tel. +48 506 927 432
e-mail: kontakt@kancelariabartkowiak.pl

Kompetencje

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym:
  • podział obowiązków,
  • działania zwiększające świadomość, szkolenie pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych
  • przeprowadzanie systematycznych audytów;
 3. opracowywanie dokumentacji i procedur z zakresu, wdrażanie ich i aktualizacja;
 4. współdziałanie z administratorem danych w zakresie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe;
 5. identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych, jego ocena oraz podejmowanie działań minimalizujących ryzyko;
 6. prowadzenie punktu kontaktowego dla osób zwaracających się o informacje na temat przetwarzania danych osobowych.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 24.05.2018
Podpisał: Michał Krystkowiak
Dokument z dnia: 24.05.2018
Dokument oglądany razy: 915