A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano nowe zarządzenie i statut

Status prawny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gostyniu jednostką budżetową będącą podmiotem wykonującym działalność leczniczą, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski. Gospodarka finansowa prowadzona jest w formie jednostki budżetowej. Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu jest powiat gostyński.

Do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 000000023919.

Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2012r. nadano Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu statut stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 327/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie 327/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu.

Zarządzenie Nr 1/10 Dyrektora Powiatowej stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie ustlaenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu

Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemilogicznej w Gostyniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemilogicznej w Gostyniu

Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu

Zarządzenie Nr 178/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu

Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w GostyniuOpublikował: Michał Krystkowiak
Publikacja dnia: 07.06.2018
Podpisał: Michał Krystkowiak
Dokument z dnia: 27.10.2011
Dokument oglądany razy: 3 271